Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze 


Projekt pn.: „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” (RPLD.04.03.02-10-0005/16) współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

 

Opis projektu:

Cel: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną w budynkach użyteczności publicznej w Gm.Andrespol poprzez budowę pasywnego budynku szkoły w Wiśniowej Górze.

 

Obiekt będzie funkcjonował w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego przy istniejącej szkole w Wiśniowej Górze. Poprawi warunki dydaktyczne uczniom obecnie uczącym się w systemie dwuzmianowym. Dzieci będą dysponowały nowymi klasami.

Budynek zaprojektowano w koncepcji budownictwa pasywnego, wyposażony zostanie w odrębne instalacje wod-kan, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne. Komunikacja zapewniona będzie jedną klatką schodową i windą.

W piwnicy będą pomieszczenia rozdzielni posiłków, zmywalnia, świetlica, szatnia, toaleta dla osób niepełnosprawnych, serwerownia, pomieszczenia techniczne.

Parter: 2 oddziały przedszkolne z węzłem sanitarnym dostępnym bezpośrednio z klas, szatnia, pokój dla pedagogów z aneksem kuchennym, toaleta.

I piętro: 7 klas lekcyjnych dla 175 uczniów, węzeł sanitarny, toaleta dla niepełnosprawnych i nauczycieli.

 

Efekt inwestycji:

Zapotrzebowanie na energię 9,1 kWh/m2xrok

Ograniczenie emisji CO2-15ton/rok.

 

Instalacja OZE: innowacyjna pompa ciepła typu powietrze-woda i panele fotowoltaiczne. Dodatkowe źródło energii ma zmniejszyć koszty eksploatacyjne na ogrzewanie wody, wentylację, klimatyzację. Projektuje się sterowanie pracą systemów wentylacji i ogrzewania poprzez centralny system automatyki.

Budynek jak i wszystkie elementy zagospodarowania terenu będą dostępne dla osób niepełnosprawnych z poziomu „0”.

 

Dane dot. wniosku:

Wniosek złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa IV: Gospodarka Niskoemisyjna

Działanie IV.3. Ochrona Powietrza

Poddziałanie IV.3.2 Ochrona Powietrza

Nr konkursu: RPLD.04.03.02-Iż.00-10-001/16

 

Planowana data rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji: X.2018 r.

Planowana data finansowego zakończenia realizacji inwestycji: XI.2018 r.

 

Informacje finansowe:

Wartość całkowita zadania: 8 001 748,14 zł

Kwota dofinansowania: 5 008 195,07 zł

Poziom dofinansowania: 79,99% kosztów kwalifikowalnych

 

Wskaźniki do osiągnięcia:

Liczba budynków uwzględniających standardy budownictwa pasywnego: 1 szt.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34): 15 Tony Równoważnika CO2/Rok

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.

 

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Łódzkim Wschodnim

Udział Partnera w finansowaniu inwestycji:

Wartość całkowita zadania: 5 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 251,62 zł

 

Do zadań Partnera będzie należała realizacja działań informacyjnych i promocyjnych, polegających na praktycznym zaprezentowaniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii i stosowanych w budownictwie pasywnym rozwiązań technologicznych. W ramach tego Powiat Łódzki Wschodni opracuje oraz zleci opublikowanie ogłoszenia informującego o projekcie w prasie o zasięgu obejmującym min. obszar Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz zorganizuje i przeprowadzi konferencję nt. zastosowanych w pasywnym budynku przedszkola w Wiśniowej Górze rozwiązań technicznych i wykorzystania obiektu jako obiektu demonstracyjnego.

 

Właśnie ukończyła się realizacja jednej z najbardziej okazałych, a jednocześnie mającej niebagatelne znaczenie dla rozwoju gminy, inwestycji – rozbudowy szkoły w Wiśniowej Górze. Inwestycja ta była realizowana w ramach projektu pn. Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3. Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza). Całkowita wartość projektu wg. wniosku o dofinansowanie miała wynieść 8 001 748,14 zł przy kwocie 5 008 195,07 dofinansowania ze środków EFRR.

Roboty budowlane prowadzone przy ul. Tuszyńskiej zakładały powstanie budynku dwukondygnacyjnego w systemie niskoenergetycznym. Wyjątkowość tego obiektu wynika w szczególności z bardzo dużej, w stosunku do tradycyjnego budownictwa, oszczędności energii oraz obniżenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Sprawia to, że budynek jest przyjazny dla środowiska, ale także, poprzez przyjęte rozwiązania architektoniczne, gwarantuje możliwość swobodnego użytkowania przez uczniów i kadrę nauczycielską, w tym także przez osoby niepełnosprawne.

Główne walory nowej części szkoły, oprócz niskoenergetycznego charakteru i pełnego dostosowania dla osób niepełnosprawnych, to jego powierzchnia użytkowa, która wynosi ponad 1 200 m2.

Wszystkie przyjęte rozwiązania pozwalają oddać w ręce uczniów i nauczycieli jeden z najbardziej nowoczesnych i przystosowanych do swoich potrzeb obiekt edukacyjny z terenu województwa łódzkiego.

Na koniec warto wspomnieć, iż głównym celem projektu, który w pełni został osiągnięty, było przejście na gospodarkę niskoemisyjną w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Andrespol poprzez budowę nowej części szkoły w Wiśniowej Górze. Partnerem realizowanego projektu było Starostwo Powiatowe Łódź Wschód.

 

Wartość projektu wg. aneksu nr 1 z 24 stycznia 2019 r.: 8 001 748,14 zł, wartość dofinansowania: 5 008 195,07 zł.

 


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010