Straż Apeluje i OstrzegaStraż Apeluje i Ostrzega

 

Okres wakacyjny to czas natężonego ruchu turystycznego. Znaczna część ludności przemieszcza się po kraju, bądź wyjeżdża poza jego terytorium. Dlatego też, w czasie miesięcy letnich szczególne znaczenie ma zachowanie środków ostrożności, nie tylko w miejscu wypoczynku, ale także w miejscu zamieszkania, które pozostaje bez naszego bezpośredniego nadzoru.

Przede wszystkim wyjeżdżając z domu należy pamiętać, aby zakręcić zawór gazu

i wody oraz sprawdzić czy odłączyliśmy wszystkie urządzenia elektryczne od źródeł zasilania.

W   ten   sposób   minimalizujemy   zagrożenia   związane   z   awariami   tych   instalacji   oraz

uszkodzeniem urządzeń zasilanych prądem, co w konsekwencji może prowadzić do zwarcia

i pożaru.

Wysokie temperatury latem oraz brak opadów deszczu powodują, że w tym właśnie okresie, jednostki ochrony przeciwpożarowej odnotowują wzmożoną ilość interwencji. Taka pogoda sprzyja powstawaniu i szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów. Są one najtrudniejsze do zlokalizowania i opanowania na obszarach leśnych oraz uprawach rolniczych, z którymi bardzo często sąsiadują ośrodki wypoczynkowe, a także domki letniskowe działkowiczów. Apelujemy więc, aby pamiętać o kilku podstawowych zasadach zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego na tego typu terenach:

-   przestrzegać   i   stosować   się   do   informacji   zawartych   na   tablicach   informacyjno  

 -ostrzegawczych rozlokowanych na skraju lasu oraz w lesie,

-  nie używać otwartego ognia,

- nie śmiecić, między innymi nie wyrzucać w lesie lub na jego skraju puszek i szklanych butelek,

-  stosować się do poleceń leśniczego lub zarządcy terenu,

 

-  w przypadku zauważenia najmniejszego zarzewia ognia nie lekceważyć zagrożenia tylko

alarmować straż pożarną na numer 998 lub 112,

- przebywając nad wodą należy korzystać z miejsc objętych nadzorem ratowników i nie

wchodzić do wody bezpośrednio po posiłkach oraz pod wpływem alkoholu,

- podróżując samochodem, zachować szczególne środki ostrożności.

Podczas letniego wypoczynku miejmy na uwadze bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich kierując się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem.

Życzymy wszystkim przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku oraz szczęśliwego powrotu do domu.


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010