Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

„Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol”


Na terenie Gminy Andrespol rozpoczęto właśnie realizację projektu o nazwie „Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol”. Gminie Andrespol udało się pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT). Na podstawie podpisanej dnia 30 sierpnia 2019 r. umowy przyznano Gminie wsparcie w ostatecznej wysokości 4 146 341,35 zł, przy wartości całkowitej inwestycji wynoszącej 6 657 694,87 zł.


Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.


 

www.mapadotacji.gov.plBIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010