Przyjmowanie skarg i wnioskówDo przyjmowania i koordynowania skarg i wniosków kierowanych przez obywateli, organizacje pozarządowe i inne podmioty do Wójta Gminy Andrespol lub Rady Gminy w Andrespolu upoważniony jest Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:
Urząd Gminy w Andrespolu
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

bądź składać żółć na Dziennik podawczy
poniedziałek, środa, czwartek w godz: 7:30-15:30
wtorek w godz. 8:00-17:00
piątek w godz.  7:30-14:30

Skargi i wnioski wnoszone faksem należy przesyłać pod nr (42) 213-24-40 wew. 834.

Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające ww. danych pozostawia się bez rozpoznania.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 126, w godzinach pracy Urzędu.

Skargi i wnioski przyjmuje:
Wójt Gminy Andrespol

wtorki:  godz. 8:00-10:00 i 14:00-17:00

Przewodniczący Rady Gminy:
1 wtorek miesiąca: godz. 10:00-12:00
 pozostałe wtorki:  godz.  15:00-17:00


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010