Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bedoniulogo

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bedoniu”.

 

Projekt ten zakładał przeprowadzenie gruntownego remontu budynku szkoły mając na celu docieplenie i zapewnienie lepszych warunków grzewczych.

 

Wykonano ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę starej stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, a także przeprowadzono modernizację wentylacji i instalacji c.o. wraz z wymianą kotłowni.

 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 094 940,86 zł, z czego kwota 835 005,27 zł stanowiła wsparcie przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa: II. Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka, Działanie: II.6 Ochrona powietrza) na podstawie umowy zawartej 29 kwietnia 2011 r.


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010