Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Andrespol 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Andrespol ”


Na terenie Gminy Andrespol rozpoczęto właśnie realizację projektu o nazwie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Andrespol”. Gminie Andrespol udało się pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska, V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - ZIT). Na podstawie podpisanej umowy przyznano Gminie wsparcie w ostatecznej wysokości 7 194 760,35 zł, przy wartości całkowitej inwestycji wynoszącej 16 769 417,69 zł.

 

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

 

 

www.mapadotacji.gov.pl


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010