Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze 

 

 

Projekt pn.: „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” (RPLD.04.03.02-10-0005/16) współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

 

Opis projektu:

Cel: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną w budynkach użyteczności publicznej w Gm.Andrespol poprzez budowę pasywnego budynku szkoły w Wiśniowej Górze.

 

Obiekt będzie funkcjonował w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego przy istniejącej szkole w Wiśniowej Górze. Poprawi warunki dydaktyczne uczniom obecnie uczącym się w systemie dwuzmianowym. Dzieci będą dysponowały nowymi klasami.

Budynek zaprojektowano w koncepcji budownictwa pasywnego, wyposażony zostanie w odrębne instalacje wod-kan, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne. Komunikacja zapewniona będzie jedną klatką schodową i windą.

W piwnicy będą pomieszczenia rozdzielni posiłków, zmywalnia, świetlica, szatnia, toaleta dla osób niepełnosprawnych, serwerownia, pomieszczenia techniczne.

Parter: 2 oddziały przedszkolne z węzłem sanitarnym dostępnym bezpośrednio z klas, szatnia, pokój dla pedagogów z aneksem kuchennym, toaleta.

I piętro: 7 klas lekcyjnych dla 175 uczniów, węzeł sanitarny, toaleta dla niepełnosprawnych i nauczycieli.

 

Efekt inwestycji:

Zapotrzebowanie na energię 9,1 kWh/m2xrok

Ograniczenie emisji CO2-15ton/rok.

 

Instalacja OZE: innowacyjna pompa ciepła typu powietrze-woda i panele fotowoltaiczne. Dodatkowe źródło energii ma zmniejszyć koszty eksploatacyjne na ogrzewanie wody, wentylację, klimatyzację. Projektuje się sterowanie pracą systemów wentylacji i ogrzewania poprzez centralny system automatyki.

Budynek jak i wszystkie elementy zagospodarowania terenu będą dostępne dla osób niepełnosprawnych z poziomu „0”.

 

Dane dot. wniosku:

Wniosek złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa IV: Gospodarka Niskoemisyjna

Działanie IV.3. Ochrona Powietrza

Poddziałanie IV.3.2 Ochrona Powietrza

Nr konkursu: RPLD.04.03.02-Iż.00-10-001/16

 

Planowana data rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji: X.2018 r.

Planowana data finansowego zakończenia realizacji inwestycji: XI.2018 r.

 

Informacje finansowe:

Wartość całkowita zadania: 8 001 748,14 zł

Kwota dofinansowania: 5 008 195,07 zł

Poziom dofinansowania: 79,99% kosztów kwalifikowalnych

 

Wskaźniki do osiągnięcia:

Liczba budynków uwzględniających standardy budownictwa pasywnego: 1 szt.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34): 15 Tony Równoważnika CO2/Rok

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.

 

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Łódzkim Wschodnim

Udział Partnera w finansowaniu inwestycji:

Wartość całkowita zadania: 5 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 251,62 zł

 

Do zadań Partnera będzie należała realizacja działań informacyjnych i promocyjnych, polegających na praktycznym zaprezentowaniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii i stosowanych w budownictwie pasywnym rozwiązań technologicznych. W ramach tego Powiat Łódzki Wschodni opracuje oraz zleci opublikowanie ogłoszenia informującego o projekcie w prasie o zasięgu obejmującym min. obszar Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz zorganizuje i przeprowadzi konferencję nt. zastosowanych w pasywnym budynku przedszkola w Wiśniowej Górze rozwiązań technicznych i wykorzystania obiektu jako obiektu demonstracyjnego.


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010