Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Andrespol w roku 202019.11.2020

 

Zadanie pod nazwą "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Andrespol w roku 2020", realizowane zostało z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Łączny całkowity koszt realizacji zadania wynosi 20 975,79 zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji – 12 030,00 zł, środki własne budżetu gminy – 8 945,79 zł.

http://www.wfosigw.lodz.pl

 


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010