Granty sołeckie 

Gmina Andrespol uzyskała wsparcie w ramach programu pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

 

Otrzymane dofinansowanie zostało przyznane na realizację zadań pn.:

- Budowa placu zabaw w Andrespolu - umowa nr 182/RŚ/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. Przyznana kwota dotacji: 10 000,00 zł.

 

- Poprawa warunków i możliwości integracji społecznej mieszkańców poprzez remont świetlicy wiejskiej w Janówce - umowa nr 183/RŚ/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. Przyznana kwota dotacji: 10 000,00 zł.

 

Zadanie zostało zrealizowane w pełni. 

 


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010