Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej - II etaplogo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej - II etap”


Na terenie Gminy Andrespol zakończono właśnie realizację projektu o nazwie „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej - II etap”, który stanowi kontynuację inwestycji realizowanej w latach 2007 – 2010. Podobnie jak w przypadku poprzedniego projektu, także i tym razem Gminie Andrespol udało się pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa: II. Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka, Działanie: II.1 Gospodarka wodno-ściekowa). Na podstawie podpisanej dnia 30 listopada 2011 r. umowy przyznano Gminie wsparcie w ostatecznej wysokości 1 916 555,06, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych do dofinansowania. Inwestycja pozwoliła na wybudowanie ponad 5,5 km kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Andrespol i Bedoń.


„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010