SkarbnikSkarbnik Monika Sójka

 

tel: 42 235 27 17
e-mail: skarbnik@andrespol.pl

 

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

 

  1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  2. nadzorowanie i koordynowanie pracy Referatu Finansowego,
  3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
  4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
  5. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
  6. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnienia Wójta.

 

Skarbnikowi Gminy bezpośrednio podlega Referat Finansowy


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010