UWAGA! Narodowy Program Szczepień!


W ramach Narodowego Programu Szczepień od 15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 
dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat.
Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.

25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.
Na terenie Gminy Andrespol szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
będzie realizowała:


Przychodnia MEDAR-PRO przy ul. Rokicińskiej 122 – tel. 42 212 33 97 oraz
Przychodnia Zdrowia w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej  125 tel. 605 145 149

 

Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana
kolejnym grupom wiekowym i zawodowym.
Terminy szczepień należy weryfikować na stronie www.gov.pl/szczepimysie.


W związku z powyższym realizując Narodowy Program Szczepień,
Urząd Gminy Andrespol będzie organizować transport do punktów szczepień.
Pomoc ta, dla uprawnionych pacjentów będzie działać od 25 stycznia.

Z transportu do punktu szczepień mogą skorzystać mieszkańcy, którzy
posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, a także wszyscy
powyżej 70 roku życia – mający obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia
we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania.

Osoby te chcąc skorzystać z transportu mogą się kontaktować
pod numerem telefonu 531 023 810, który czynny będzie w godzinach
od 8.00 do 16.00 w każdy roboczy dzień.

 


 

Informujemy, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kraszewie c
zynny będzie w godzinach  10:00  - 15:00,
w dniach:

 

03 luty 2021r.

17 luty 2021r.

 


 

 

Kontakt:

Telefon: 42 235-27-00 Fax:

42 213-24-34

Email: ug@andrespol.pl
42 213-24-40
42 213-22-88

  

 


Numery kont bankowych Urzędu Gminy Andrespol

 

28 8781 0006 0000 0130 2000 0020


- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych od osób prawnych,

- opłata skarbowa, za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, użytkowanie wieczyste,

- inne należności,

 

 

65 8781 0006 0000 0130 2000 0130


- wpłaty wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych od osób fizycznych należy wpłacać na indywidualny numer konta dostępny w decyzji podatkowej.

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać na indywidualny numer konta bankowego dostępny w harmonogramie wpłat.


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010